Od 19 stycznia obowiązują nowe zasady starania się o prawo jazdy.


Oto kilka wskazówek, co należy zrobić, aby zdobyć prawo jazdy.

1. Podejmujesz decyzję o tym, że chcesz uzyskać prawo jazdy dowolnej kategorii.

2. Należy udać się do lekarza, który ma uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o zdolności do prowadzenia pojazdu. Zaświadczenie będzie potrzebne już przed rozpoczęciem kursu, w wydziale komunikacji.

Koszt wydania zaświadczenia - w zależności od lekarza - to około 50 złotych.

3. Następnie należy odwiedzić Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zameldowania lub zamieszkania. (np. jeśli mamy meldunek w innym odległym mieście, a pracujemy w Poznaniu - można wybrać Wydział Komunikacji m. Poznania na ul. Gronowej lub Starostwo Powiatowe w Poznaniu na ul. Jackowskiego).

Trzeba mieć przy sobie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy. Na miejscu jest zakładany tzw. profil kandydata na kierowcę do którego dostęp będzie miał wybrany ośrodek szkolenia kierowców oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Zostaje nadany numer. Ten numer wraz z PESEL należy przynieść do Ośrodka Szkolenia Kierowców "Instruktor".

Do Wydziału Komunikacji należy zabrać:
- dowód tożsamości,
- fotografia o wymiarach 35x45 mm (lewy profil twarzy z odkrytym lewym uchem) 
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
- kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy posiadamy prawo jazdy),
- kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

Rozpoczynasz kurs prawa jazdy i odbywasz zajęcia teoretyczne. Szkolenie obejmuje 30 lekcji 45-minutowych z teorii oraz 30 lekcji 60-minutowych za kierownicą. Po zakończeniu szkolenia, w ośrodku przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny z obu części. Jego termin musi zostać zgłoszony do OSK co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem i urzędnicy mają możliwość uczestniczyć w przebiegu egzaminu wewnętrznego w OSK. Następnie informacja o jego wyniku jest umieszczana na profilu kandydata na kierowcę, który został założony w Wydziale Komunikacji. Z swoim numerem (również wydanym w Wydziale Komunikacji) można przystąpić do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

4. Zapisanie się na egzamin.

Aby to zrobić należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (można wybrać dowolny w całej Polsce). Aby się zapisać wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty oraz numer swojego profilu (wydany w Wydziale Komunikacji). Na miejscu trzeba też zapłacić za egzamin. W zależności od kategorii koszt to (click)

5. Po zdanym egzaminie należy zapłacić 100,50 złotego za druk prawa jazdy.

Można to zrobić w Wydziale Komunikacji, ale też elektronicznie. W ostatnim przypadku należy przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty. Od tego momentu, nie dłużej niż po 30-dniach (informacja jest przesyłana sms-em) można odebrać prawo jazdy.Jako jedyni w Poznaniu prowadzimy zajęcia teoretyczne w 2 weekendy. Spotkania informacyjne w każdy wtorek w godzinach

od 16:00 do 18:00

NABÓR CIĄGŁY

ZOBACZ

 
Design by szorcz.pl